Geschiedenis

van de Goudse zendingsmarkt

Al jaren wordt de markt georganiseerd met als doel het inzamelen van geld voor het zendingswerk. Het begin van deze traditie is in de jaren 80 van de 20e eeuw ontstaan, toen enkele gemeenteleden begonnen met het verkopen van producten in de hal van de kerk, gelegen aan de Ronsseweg. Naarmate de jaren verstreken, groeide de markt gestaag, en de beperkte ruimte in het kerkgebouw dwong ons om uit te breiden. Gedurende vele jaren maakten we gebruik van het terrein van het Driestar College, waardoor de markt zowel binnen als buiten Gouda een bekend begrip werd. Enkele jaren geleden hebben we een nieuw thuis gevonden op het parkeerterrein bij de nieuwe kerk aan de Nieuwe Gouwe Oostzijde.

Jong en oud dragen hun steentje bij om deze dag elk jaar weer tot een goed georganiseerd en gezellige markt te maken. Het marktbestuur neemt het voortouw in de voorbereidingen, en daarnaast zijn talloze gemeenteleden betrokken om de markt mogelijk te maken!